Gedragscodes Smash70

Wij vinden het belangrijk dat een ieder zicht thuis voelt bij onze tafeltennisvereniging. En dat onze leden kunnen sporten in een prettig, plezierige en veilige omgeving.
Daarom hebben wij gedragscodes opgesteld, waardoor duidelijk wordt wat wij van een ieder die iets met onze club te maken hebben verwachten. De gedragscode vormt een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders, maar ook voor bijvoorbeeld bestuurders en andere vrijwilligers. In de gedragscodes staan afspraken hoe wij op de club met elkaar omgaan.
Met deze gedragscodes zorgen wij ervoor dat er op onze club geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag.

Als vereniging zijn wij lid van de NTTB daarmee ook van het NOC*NSF. Wij hanteren binnen onze verenging daarom de gedragscodes zoals het NOC*NSF deze voorstelt: