Historie

Bij de oprichting werd gespeeld in een ruimte aan de Gasthuissteeg. Al snel werd dit te klein en er werd verhuisd naar de gymzaal aan de Eijerdijk.

Vanaf de oprichting zijn een aantal familienamen onlosmakelijk met het verleden en het heden verbonden. Vanaf 2016 is de derde generatie van Selling actief binnen het bestuur. Roel sr. (een van de oprichters) heeft ruim 10 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Zijn zoon Wim bekleedde eveneens voor een vergelijkbare periode de functie van voorzitter. Vanaf 2016 is kleinzoon Roel jr. penningmeester en volgde in deze functie zijn vader Auke op. Een ander constante factor in de historie van deze mooie club is die van de familie Sellies. Harrie Sellies heeft in de afgelopen 35 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en is al voor een even lange periode wedstrijdsecretaris senioren. Zijn broer Frans heeft ook jarenlang een bestuurlijke functie bekleed op het gebied van beheer. Zonder anderen tekort te doen mag hier de naam van Wim de Haas niet ontbreken. Hij is vanaf de oprichting tot en met 2008 penningmeester geweest.

Hoewel in 1991 het huidige clubgebouw werd geopend, werd de basis van het Eigen Home in de jaren ervoor in feite gelegd. In 1980 werd al met de gemeente Hattem gesproken om een gedeelte van de Wethouder Roseboomschool als Eigen Home te verkrijgen, omdat een gedeelte van die school leeg kwam te staan.

Helaas bestond er voor de plannen van Smash 70 weinig waardering bij het gemeentebestuur. In 1985 is het bestuur van Smash 70 bezig geweest om de oude bibliotheek te kopen. De gemeente wilde echter niet tot verkoop overgaan vanwege de slechte staat waarin de bibliotheek verkeerde. Opknappen zou te veel geld gaan kosten.

In 1986/87 is een nieuwe strategie ontwikkeld om tot een eigen accommodatie te komen. De vereniging verrichtte eerst huiswerk. Dat hield in dat er een ontwerp werd ontwikkeld waaraan een prijskaartje kwam te hangen. Vervolgens werd op allerlei manieren de financiering rond gemaakt. Pas daarna zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Hattem over de plaats van realisatie en de laatste financiële hobbels. In dit proces heeft de vereniging veel medewerking gehad van Architect Bert Karssing en de gemeente Hattem.

In 1987 werd gestart met een grote loterij met als hoofdprijs een Fiat Panda. Na aftrek van kosten en prijzen bleef er 50.000 gulden voor de vereniging over. In 1988 werd door de gemeente een plaats aangewezen, waar gebouwd mocht gaan worden, namelijk naast de gymzaal aan de Eijerdijk. In 1991 werd de laatste hand aan het clubgebouw gelegd.

Hoewel de vereniging al in eerdere stadia zeer talentvolle spelers voortbracht (Willy van Selling – Schutterop werd als eerste speelster officieel getransfereerd naar Be Quick Zwolle 2e divisie, Ellen Fidder speelde met Amsterdam 78 eredivisie en ditzelfde deden Berny en Wilfried van Rijssen met Flits uit Zwolle), werd in 2006 een hoogtepunt bereikt door met het eerste herenteam zelf eredivisie te halen met onder andere Berny en Wilfried van Rijssen en Martijn en Boris de Vries.

In de luwte van de prestaties van de heren, deed het zeer jeugdige eerste damesteam met als kernspeelsters Susanne Docter en Alice Barendregt in de gelederen, van zich spreken door de kampioenschappen in de landelijke divisies aaneen te rijgen. Onder begeleiding van Marcel Kraa werd in 2009 ook door het damesteam een plek in de eredivisie bemachtigd en daar heeft het team tot het opheffen in 2012 gespeeld.