Bestuur en Commissies

Bestuur

Bastian Evers
Voorzitter

Harrie Sellies
Secretaris

Roel van Selling
Penningmeester

Marthijn van der Wal
Bestuurslid

Cor Verwoert
Bestuurslid

Dirk van der Wal
Bestuurslid

Commissies

Beheerscommissie
Manfred Borreman

Kantinecommissie
John Kinket

PR-Commissie
Jan Teekman

Sponsorcommissie
Auke van Selling

Jeugdcommissie
Elian Kers

Technische Commissie
Thomas Klaphake