VertrouwensContactPersoon Sportkoepel

Tafeltennisvereniging Smash’70 wil een veilige (familie)vereniging zijn, waar iedereen met plezier actief de tafeltennisport kan beoefenen, als vrijwilliger de vereniging kan ondersteunen en supporter kan zijn. Ondanks dat Smash’70 een gedragscode hanteert waarin de omgangsvormen beschreven worden, valt grensoverschrijdend gedrag niet altijd te voorkomen. Als vereniging tolereren wij grensoverschrijdend gedrag niet.

Als jij als lid toch te maken hebt gekregen met grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidate, machtsmisbruik, pesten, agressie, geweld of discriminatie, dan kun je contact opnemen met de VCP van de Sportkoepel Hattem. Ook bij het signaleren van ontoelaatbare situaties, als je vermoedens in die richting hebt, of als je zelf ergens van beschuldigd wordt, dan kan je terecht bij de VCP.

De VCP is er alleen voor jou. Je kan de VCP benaderen via de telefoon, via whatsapp of via mail. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je, helpt je je verhaal op een rij te zetten en weet waar je terecht kan. Daarbij wordt alles wat jij verteld strikt vertrouwelijk gehouden. Samen met jou wordt gekeken naar de beste vervolgstappen en als jij niet wilt dat de VCP vervolgstappen zet of iets met jouw verhaal doet, dan gebeurt dat niet.

Ook kun je altijd en anoniem contact opnemen met het Centrum voor veilige sport Nederland 0900-2025590 of www.centrumveiligesport.nl.

De VCP’s van de Sportkoepel Hattem:
1. Gradus van Laar, oud-politiefunctionaris, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-50 95 22 61
2. Liesbeth Rischen, oud-docent, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-53 80 17 54
3. Roel Rischen, oud-huisarts, vcp@sportkoepelhattem.nl, 06-53 73 89 63

VCP’s zijn niet aanspreekbaar over onderwerpen als verschil van inzicht over technisch of bestuurlijk beleid, besluiten van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering of verschil van inzicht over teamsamenstellingen.