Inzameling oudpapier voor 2014 veilig gesteld

Voor de zomervakantie heeft het bestuur van de Stichting Oudpapier Hattem een gesprek gevoerd met de gemeente. Wethouder Teuben gaf aan dat het College van B&W had besloten de stichting geen inzamelcontract meer aan te bieden. Dit als gevolg van de nieuwe inzamelsystematiek van het afval in Hattem.
De STOH heeft daarop bij de wethouder beargumenteerd dat de redenen waarom de gemeente geen inzamelcontract meer wilde aanbieden niet reëel waren. De belangrijkste reden betrof de rommel rond de containers. De verenigingen konden aantonen dat er een enorme kwaliteitsslag was gemaakt. Ons Genoegen, Het Hattems Mannenkoor en Smash’70 hebben nu op toerbeurt een maand containerdienst.
De leden van Smash’70 hebben in oktober op voortreffelijke wijze iedere dag de rommel rond de containers opgeruimd.
Het College heeft ingezien dat de achterban van de drie verenigingen in actie is gekomen, dat dit het gewenste resultaat heeft gehad en de STOH alsnog een inzamelcontract voor 2014 aangeboden.
Eind 2014 zal er geëvalueerd worden en bezien of door het College voor 2015 wederom een inzamelcontract kan worden aangeboden. Een opgeruimde containerplaats is daarbij essentieel.

In januari heeft Smash’70 weer containerdienst. Middels de nieuwsbrief zal bekend worden gemaakt wie wanneer aan beurt is.

Voor de goede orde: de opbrengst van het oudpapier (ongeveer 6 euro per lid per maand) gaat naar de breedtesport van Smash’70.

Auke van Selling
Vertegenwoordiger Smash’70 in bestuur STOH