Jan Jaspersschool op bezoek bij TTV Smash’70

Ter voorbereiding op het jaarlijkse scholierentoernooi van TTV Smash’70 zijn de groepen 5/6 en 7/8 van de Jan Jaspersschool op bezoek geweest aan de Eijerdijk. Hier werden de leerlingen getrakteerd op een demonstratie van de broers Boris en Martijn de Vries van het Eredivisie-team van de Hattemse tafeltennisvereniging.

Na de korte demonstratie en uitleg van de sport tafeltennis kregen de leerlingen de kans om te werken aan een aantal basisvaardigheden van het tafeltennis, zoals de backhand, de forehand, het voetenwerk en coördinatie. Vanuit zowel leerkrachten als leerlingen werd de ochtend als zeer plezierig ervaren. TTV Smash’70 wil de Jan Jaspersschool dan ook hartelijk danken voor de komst naar de Eijerdijk en voor de fantastische ochtend waarin de tafeltennissport centraal stond. Uiteraard zijn alle basisschoolleerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van de scholen uit Hattem welkom op maandag 21 december. Opgave via de e-mail, onder vermelding van je naam, school, klas en leeftijd naar jeugdcommissie-smash70@live.nl Graag opgeven voor 14 december en de deelname is gratis.