Penningmeester gezocht!

Algemene beschrijving
De penningmeester houdt zich bezig met alles omtrent de financiële zaken van de club. Hij (of zij!) is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven en het op orde houden van de administratie. Zo int hij bijvoorbeeld de contributies, betaalt hij de facturen en boekt hij deze posten weg.

Plaats in de vereniging
De penningmeester is een belangrijke rol binnen de vereniging! Hij is onderdeel van het bestuur. Daarnaast is hij contactpersoon met het administratiekantoor, in ons geval Administratiekantoor NonStop. Zij maken voor ons het financieel jaarverslag.

Functie-inhoud
Zoals de functie op dit moment is ingericht, valt deze uiteen in 3 onderdelen:

1. Ledenadministratie & contributie(s) innen

 • Het aanmelden van nieuwe leden in ons administratiepakket.
 • Het wijzigen van gegevens van leden (zoals adresgegevens, IBAN, etc.)
 • Het afmelden van leden die stoppen.
 • Rondsturen actuele ledenlijsten na bovenstaande wijzigingen.
 • Contributies innen via automatische incasso (m.b.v. het ledenadministratie pakket).

2. Facturen betalen en wegboeken

 • Binnenkomende facturen controleren en betalen.
 • Beheren van de rekening van de vereniging; deze goed in de gaten houden. Daarbij hoort bijv. ook het najagen van niet geinde contributies (komt zelden voor!).
 • In administratie wegboeken van betreffende facturen onder juiste grootboeknummer.
 • Administratie verwerken hiervan, dus nota’s + grootboek, zodat dit kan worden verwerkt door administratiekantoor, t.b.v. het opstellen van de jaarrekening.
 • Dit met enige regelmaat (bij voorkeur elk kwartaal) aanleveren bij NonStop.
 • Het afstemmen met partijen m.b.t. financiën, zoals energiemaatschappij, gemeente of banken.

3. Financieel beleid

 • Opstellen jaarlijkse begroting ten behoeve van financiële ALV.
 • ‘Voorzitten’ financiële ALV, ofwel toelichting geven op de cijfers zoals voorlopige resultaat & begroting komende jaar.
 • Afstemmen met NonStop betreffende de jaarrekening om deze te presenteren tijdens de reguliere ALV.
 • Financieel beleid opstellen, samen met bestuur.
 • Bijwonen vergaderingen bestuur.

Tijdsbesteding
Per onderdeel van de functie minimaal:
1. Ledenadministratie & contributie(s) innen: 1 uur per week.
2. Facturen betalen en wegboeken: 1,5 uur per week
3. Financieel beleid: ongeveer 0,5 uur per week, maar vaak in kort tijdsbestek (dit zijn geen wekelijkse acties). Stel je zo voor dat je elke 2 maanden een halve dag bezig bent.

Tijdsbesteding huidige penningmeester: met gemiddeld 2 uur per week kan je het net bijhouden als je het minimale doet, maar is eigenlijk niet voldoende. Met gemiddeld drie uur per week houd je de boel op orde. Met vier uur of meer heb je alles top onder controle en goed inzicht in financiën. Daarnaast kan je ook nog wat extra zaken oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oppakken van de Rabobank Clubsupport. Dat is niet iets wat de penningmeester hoeft te liggen, maar als je wat extra tijd hebt en het op kan pakken is dit mooi.

Heb je interesse, of wil je (volledig vrijblijvend!) even praten over de functie van penningmeester, neem dan contact op met Roel. Mail (roel@vanselling.net), bel/app (06-51934295) gerust!