Leerlingen obs Palet maken kennis met Smash’70

Dinsdag 16 november hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 kennis gemaakt met tafeltennis bij Smash’70. De leerkrachten bewegingsonderwijs gaven die dag hun lessen niet in de gymzaal, maar in de tafeltenniszaal. Smash’70 had voor deze gelegenheid de samenwerking gezocht met MJ Tafeltennis, een organisatie die gespecialiseerd is in onder andere tafeltennis clinics en demonstraties op scholen.
Bij binnenkomst in de zaal troffen de leerlingen een zaal vol tafeltennis spelletjes aan. Spelletjes waarin de verschillende vaardigheden van de tafeltennissport aan bod komen. Er werd gewerkt in een circuit van 6 stations met onder andere schuiftafeltennis oftewel pushpong, spelen op minitafels en een ronde minitafel, mikken op een wand vol cirkels waarin punten stonden aangegeven. Bij de kinderen was het mikken van een balletje, dat hoog gehouden werd in een luchtstroom, op verschillende doelen aan de overkant van het net en het rond-de-tafel pushpong het meest populair.
Op de vraag aan het eind van de les of de kinderen het leuk hadden gevonden gingen alle vingers in de lucht, een score van 100%.
Alle betrokken, de medewerkers van HUB Hattem, leerkrachten, stagiaires, MJ Tafeltennis en de trainer van Smash’70 kijken terug op een zeer geslaagde dag. Daarbij mag een woord van dank aan de leerlingen van het Palet niet ontbreken. Zij hebben op een geweldige manier hun best gedaan om er samen een gezellige les van te maken.